“Analizam vanzarile de credite neperformante”

Bogdan Chiritoiu: Nicio banca in Romania, in ultimii ani, nu a intrat in insolventa. Bogdan Chiritoiu: In toata Europa, depozitele populatiei pana la 100.000 de euro sunt garantate. Bogdan Chiritoiu: Nu. Bogdan Chiritoiu: Poate. Bogdan Chiritoiu: Asa este, la CFR Marfa nu putem spune ca vedem progrese. Bogdan Chiritoiu: Putem face multe lucruri, dar intr-un cadru agreat cu CE.
Mai multe detalii pe Bursa

Acest subiect este mentionat in alte 1 articol:
“Analizam vanzarile de credite neperformante” – Bursa pe mobil