Tag Archives: extins

Termenul pentru despagubiri ASTRA, extins

De asemenea, consiliul a aprobat derularea unui exercitiu de testare la stres a fondurilor deschise de investitii si a fondurilor inchise de investitii, o informare referitoare la Raportul detaliat al administratorului temporar privind situatia financiara a societatii Carpatica Asig, forma consolidata a Regulamentului de organizare si functionare a Fondului de Garantare a Asiguratilor, decizii privind actiunea concertata identificata in cazul SIF Transilvania si a SIF Oltenia, rapoartele controlului periodic efectuate la SSIF IFB Finwest si SSIF EldaInvest, raportul controlului inopinat efectuat la Metropolitan Life Asigurari si aplicarea unor masuri, ca urmare a nerespectarii obligatiilor ce revin unor brokeri (retragerea autorizatiei de functionare). Conducerea ASF a mai avizat si reavizat 48 agenti in vederea desfasurarii activitatilor de marketing pentru fonduri de pensii, precum si retragerea avizelor pentru alti cinci agenti de marketing. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti..
Mai multe detalii pe TIR Magazin